Dodacie podmienky

Dodanie alebo doručenie tovaru sa riadi podľa termínov, ktoré sú uvedené pri objednávke.

  • ak je uvedené SKLADEM- 3-5 dní
  • ak uvedené NA OBJEDNÁVKU do 21 dní alebo 30 dní podľa značky výrobcu.

Objednaný tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu-kuriéra-poštového doručovateľa) prevezme zásielku objednaného tovaru, alebo ak sa:

  • produkty objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia produktu, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva produkty-tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného produktu -kusu.
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.